• YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
    • 0 505 656 34 51
    • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE VİZE DANIŞMANLIĞI
    • 0 505 656 34 51
    • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
    • 0 505 656 34 51

YÖK VE DENKLİK

YÖK VE DENKLİK

Yurtdışında üniversite eğitimi alacak öğrenciler için en önemli konulardan birisi, üniversite diplomasının Türkiye’de geçerliliğinin olup olmadığıdır. Diploma denklik işlemi sadece YÖK tarafından yapılmaktadır. Yurtdışında farklı ülkelerde üniversite eğitimi alan kişiler, mezun olduktan sonra Türkiye’ye geri dönmektedir. Diploma denklik işlemleri

YÖK Tanınırlığı

Yurtdışındaki bir üniversitenin Türkiye’de, geçerli bir yükseköğretim kurumu olarak kabul edilme- sidir. Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) bu üniversitenin tanınır olduğunu yazı ile müracaat eden kişilere vermektedir. Yani; YÖK, Türkiye’de eğitim veren bir üniversite ile denk görmesidir.

Yurtdışında bir üniversiteye başvurmadan önce o üniversitenin mutlaka tanınır olduğunun öncelikle bilinmesi gerekir.

YÖK Tarafından Tanınır Değil İse

Yurtdışı üniversitelerinden mezun olduğunuzda YÖK’e başvuru yapılır.  YÖK sizin diploma ve transkriptinizi ( var ise ekleri) incelemeye alacaktır. Üniversite YÖK listesinde yok ise belgeler size iade edilecektir.

*Resmi dairelere diploma ile başvuru yapamazsınız

*Türkiye’de yüksek lisans başvurusu yapamaz.

*Lise mezunu solduğunuz için uzun dönem er olarak askerlik yapmak durumunda kalırsınız.

• Mesleki odalara ( Baro, Doktorlar, Mühendisler) kayıt olunması zorunlu olan mesleklerde, YÖK Denkliği olan bir diploma sahibi olmak şartı arandığından, aday bu odalara kayıt olamayacaktır.

Özel şirket başvurularında YÖK denklik diploması istenmektedir.

Yurtdışı Üniversite Tanınırlığı Nasıl Öğrenilir?

YÖK denkliğine sahip olup olmadığını sadece YÖK ile irtibata geçilerek öğrenilebilir. YÖK’ün tanınır olarak kabul ettiği üniversiteler arasında bazen değişiklikler de olabilmektedir. Önemli olan öğrencinin üniversiteye başladığı yılki YÖK kararıdır. Sonraki değişiklerde öğrencinin hakkı saklı kalır. Bu nedenle öğrenci kendi adresine gelen YÖK tarafından tanınır olduğu belgeyi saklaması gerekir. Öğrenci PTT veya T.C. Ziraat Bankasına 50 TL yatırır. Makbuzunu ve aşağıdaki dilekçeyi aynı zarfa koyar ve YÖK Denklik Birimi-Ankara adresine gönderir. 15 gün içinde cevap gelir.

YÖK Denklik Birimi Başkanlığına

                                                                                                ANKARA

Ülkesi                          Üniversitesi

1…………………………………………………………………………

2……………………………………………………......................

3…………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………..

5………………………………………………………

Yukarıda belirtilen üniversitelerin YÖK tarafından tanınır olduğunun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

                                                                                                Adı ve Soyadı

                                                                                                İmzası
(Denklik sorgulama matbu dilekçesini şirketimizden temin edebilirsiniz)

Tanıma-Denklik

YÖK Denklik Yönetmeliğine göre Denklik,  “Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan lisans ve yüksek lisans ve doktora diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans ve yüksek lisans ve doktora diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesidir.

Tanıma ise “Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamları ve Kurul tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmesidir. (Yani bu isimde o ülkede bir üniversite var mıdır?) Yani tek başına tanınırlık, denklik demek değildir.

Asıl kaynak YÖK’tür. ve http://www.yok.gov.tr/ sayfası ve duyurular bölümünden takip edilir.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular?p_p_id=101_INSTANCE_4Zc45YfE6eNh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_4Zc45YfE6eNh_delta=10&_101_INSTANCE_4Zc45YfE6eNh_keywords=&_101_INSTANCE_4Zc45YfE6eNh_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_4Zc45YfE6eNh_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=23

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru (25.08.2016)

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru

Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurt dışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye'den yoğun öğrenci akışı yaşanmaktadır. Özellikle kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir. Kurulumuz, sadece Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de nitelikli eğitim görme hakkını gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme

Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.

Yurt Dışında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurt dışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilmektedir.

Yurt Dışı Diplomaların Ülkemizde Tanınması ve Denklik İşlemleri

Kurulumuz, yurt dışında alınan eğitimin niteliğini değerlendirmeye alarak aynı alanda diploma alan öğrenciler arasındaki adaletsizliği gidermeye çalışmak, yükseköğretimde kalite odaklı yeniliklere uyum sağlamak ve ileride meslek icrasını gerektiren alanlarda nitelikli istihdam ve kamunun yararını gözetmek amacıyla, alınan eğitimin niteliği ve eşdeğer programlara göre temel kazanımlar açısından inceleme yaparak denklik süreçlerini yürütmektedir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (25.08.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almasının bir gereği olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında yurtdışında yükseköğrenime başlama koşullarını düzenleyen kararların (12.05.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.02.48 no.lu kararı, 27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2015.22.2937no.lu kararı, 24.12.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.15.526 no.lu kararlarının) geri alınmasına karar verilmiştir.