• YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
  • 0 505 656 34 51
  • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE VİZE DANIŞMANLIĞI
  • 0 505 656 34 51
  • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
  • 0 505 656 34 51

İNGİLTERE

Neden İngiltere ‘de Eğitim

Köklü ve dinamik bir eğitim sistemine sahip olan İngiltere’de üniversite ve yüksekokullar, verdikleri eğitimin kalitesi ile ün yapmış ve saygınlık kazanmıştır. Bu kurumların verdikleri dereceler tüm dünyada tanınmaktadır.

İngiltere’deki üniversitelerden alınan diplomalar iş yaşamında başarının kapısını açan anahtarlardır. İngiltere’de yüksek standarda sahip bir eğitim aldığınız için, diplomanız işverene, konunuza vakıf olduğunuzun ve bu konu hakkında öğrenim görebilecek kadar iyi düzeyde İngilizce bildiğinizin garantisini verir.

İngiltere’deki üniversiteler, bireysel tercih ve ihtiyaçlarınıza mutlaka cevap verecek çok çeşitli programlar sunmaktadır. Size ne düşüneceğinizi değil nasıl düşünmeniz gerektiğini gösterecektir. Ayrıca sınıflarda alacağınız derslerin yanı sıra daha küçük gruplarda fikir alış verişi yapabilme şansınız olacaktır.

İngiltere, Avrupa’ya açılan kapıdır. Gerek İngiltere içerisinde gerek Avrupa’ya seyahat çok kolaydır. Böylece sadece İngiltere’deki değil aynı zamanda Avrupa’daki yaşam hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye’den sadece 3,5 saat uzaklıktasınız! İngiltere yıllardır her ırktan, dinden ve renkten insanları karşılamaya alışıktır. Bu kültür harmanı içinde yer alarak kendinizi geliştirme imkânınız olur. İngiltere’deki üniversitelere başvuru işlemleri kolaydır ve kota sistemi yoktur.

Altı aydan uzun süre İngiltere’de eğitim görecek öğrenciler akademik dönem içerisinde haftada 20 saat ve tatil dönemlerinde full-time çalışma iznine sahip olabilirler. Böylece öğrenciler hem cep harçlıklarını kazanırken, çalışma hayatı hakkında da genel bir bilgi edinmiş olurlar hem de sosyal yaşamla kaynaşmaları kolaylaşır.İngiltere’de altı aydan fazla süreli öğrenim gören öğrenciler Ulusal Sağlık Hizmeti Sigortası çerçevesinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilirler. Böylece sağlık masraflarınız için ayrı bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz.

İngiltere’deki üniversite programları diğer ülkelere göre daha kısa sürelidir ve ücretleri kıyaslanabilir düzeydedir. Örneğin İngiltere’de bir lisans programında bir yıllık eğitim almanın masrafı, A.B.D.’deki bir özel üniversiteden % 11 daha düşüktür. En önemlisi, İngiltere’de üniversite eğitiminin 3 ve master eğitiminin 1 yıl sürmesi, sizlerin daha kısa sürede ve az para harcayarak eğitiminizi bitirmenizi ve 1 yıl öncesinden iş hayatına girip para kazanmanızı sağlar.

İngiltere’de yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrenci dernekleri çok çeşitli faaliyetler düzenler. Spor ve sosyal faaliyetlere ek olarak oldukça geniş ve farklı alanda faaliyette bulunan bu toplulukların mevcut olması, sizi benzeri ilgi alanlarını ya da etnik kökeni paylaşan öğrencilerle biraraya getirir.

İngiltere’deki okullar uluslararası öğrencilere eğitim süreleri boyunca her konuda destek olur. Bu sayede öğrenciler programları süresince İngiltere’de olmaktan zevk alırlar ve derslerinde verimli ve başarılı olurlar.

İngilizce Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları

 • İngiltere, Avrupa’ya açılan kapıdır. Gerek İngiltere içerisinde gerek Avrupa’ya seyahat çok kolaydır. Türkiye’den sadece 3,5 saat uzaklıktasınız!
 • İngiltere yıllardır her ırktan, dinden ve renkten insanları karşılamaya alışıktır.
 • Altı aydan uzun süre İngiltere’de eğitim görecek öğrenciler akademik dönem içerisinde haftada 20 saat ve tatil dönemlerinde full-time çalışma iznine sahip olabilirler.
 • İngiltere’de altı aydan fazla süreli öğrenim gören öğrenciler Ulusal Sağlık Hizmeti Sigortası çerçevesinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilirler.
 • İngiltere’deki üniversite programları diğer ülkelere göre daha kısa sürelidir ve ücretleri kıyaslanabilir düzeydedir. Örneğin İngiltere’de bir lisans programında bir yıllık eğitim almanın masrafı, A.B.D.’deki bir özel üniversiteden % 11 daha düşüktür.

Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkenin hepsinde aynı eğitim sistemi uygulanmasına rağmen sadece İskoçya’daki eğitim sitemi küçük farklılıklar gösterir.Birleşik Krallık’ta ilköğretim, orta öğretim tek bir zorunlu “okul eğitimi” adı altında birleştirilmiştir. Bütün eğitim hayatı 3 aşamaya ayrılmıştır.

1.Okul Eğitimi (School Education):

Bütün vatandaşların alması gereken zorunlu eğitim dönemidir. Öğrenciler 6-11 yaş arasında ilköğrenim ve 11-16 yaş arasında da orta öğrenim olmak üzere 16 yaşına kadar toplam 10 yıl zorunlu okul eğitimi alırlar. 16 yaşında GCSE (General Certificate of Secondary Education) adlı sınavı veren öğrenciler mezun olmuş sayılırlar. GCSE sertifikası Türkiye’deki lise diplomasına eş sayılır. Bu zorunlu eğitim çoğunlukla devlet okulları tarafından verilse de öğrencilerin yaklaşık %7 si özel okullara devam eder.

2.İleri Eğitim (Further Education):

Okul eğitimi dönemini tamamlayan öğrencilerin iş hayatına atılırken tek alternatifleri üniversite değildir. İngiltere’de mesleki ve sosyal alanlarda eğitim veren kısa veya uzun süreli pek çok ileri eğitim okulu vardır bunlar pek çok iş koluna yönelik sayısız diploma ve sertifika programları sunarlar. 3 aydan 2 yıla kadar olabilen bu mesleki eğitim programları pek çok saygın ve tanınmış “College” veya “Institute” tarafından yürütülür ve öğrencilere pazarlamadan denizciliğe, turizmden tasarıma kadar pek çok alanda yeterli sertifikalar ve diplomalar sunarlar. Bu sertifika programları, yabancı öğrenciler tarafından da hem düşük maliyetli hem de kısa süreli olmaları sebebiyle tercih edilirler.

3.Yüksek Eğitim (Higher Education):

İngiltere’de yüksek öğrenim, Türkiye’deki gibi “lisans »yüksek lisans” olarak iki aşamalı değildir, “A-Level” » “Lisans” » “Yüksek Lisans” şeklinde ilerleyen üç aşamadan oluşur.

A-Level:

Okul eğitimini tamamlayan öğrenciler üniversiteye başlamadan önce iki akademik yıl boyunca A-Level okullarına giderler. Öğrencilerin hangi üniversiteye yerleştrileceği A-Level başarı notuna göre belirlenir.

Lisans eğitimi:

İki akademik yıl süren A-Level eğitiminin ardından başlar ve toplam 3 yıl sürer. A-Level eğitimiyle birlikte toplam 5 yılık bir sürede üniversite eğitimi tamamlanmış olur. Genel olarak sosyal bilimler alanında lisans diploması alanlar BA (Bachelor of Arts), fen bilimleri alanında lisans diploması alanlar da BSc (Bachelor of Science) ünvanını alırlar. 

Yüksek Lisans (Master):

İngiltere’de yüksek lisans çoğu bölümde tam zamanlı olarak sadece 1 yıl sürer. 10-20 bin kelime uzunluğundaki tezinizi ise derslerin bittiği yaz, ya da daha sonraki bir tarihte teslim etmeniz beklenir. Yüksek lisans seviyesinde en yaygın akademik ünvanlar MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), MMus (Master of Music) ve LLM (Master of Laws)’dür. ve iki tip yüksek lisans programı vardır: Taught Master ve Research Master. Research Master, bir sınıfta eğitim görme anlayışı yerine öğrencinin kendisine verilen bir alanda bağımısız olarak araştırma yapması ve 30–40 bin kelimelik bir tez hazırlaması ve bu teze göre diplomasını alması anlayışı üzerine kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için lütfen master sayfalarını inceleyin.