• YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
  • 0 505 656 34 51
  • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE VİZE DANIŞMANLIĞI
  • 0 505 656 34 51
  • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
  • 0 505 656 34 51

ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ

St. Kliment Ohridski Sofya Üniversitesi

Sofya Üniversitesi ilk Bulgar yüksek okuludur.

Bu üniversitenin  tarihi asırlık Bulgar kültürü ve geleneklerinin simgesi ve devamıdır.

Hümaniter Bilimler, Fen ve Matematik Bilimleri alanında 92 bölümü ile Bulgaristan’nın en büyük ve modern eğitim, bilim ve araştırma merkezini kendiniz için keşfedin..

Sofya Üniversitesi, 1 Ekim 1888 yılında Yüksek Pedagoji Okulu olarak kurulan ilk Bulgar üniversitesidir. Sofya Üniversitesi, yüzyıllık tarihi boyunca ulusal eğitim ve bilimsel araştırma merkezi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bugün o, 16 fakültesi ve 92 bölümü ile Bulgaristanın en büyük ve modern eğitim ve bilim merkezidir. Evlogi ile Hristo Georgiyev kardeşlerin bağışları ile inşa edilmiş olan Sofya Sv.Kliment Ohridski Üniversitesinin binası Sofya’nın en önemli mimari eserlerinden biridir. Bugün 36000 m2’lik binada 324 oda, buna dahil 6000 oturma yeri ile 65 konferans salonu bulunmaktadır.  Sofya Üniversitesinin bünyesine şu ana birimler dahildir:

Slav Filolojileri Fakültesi, Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi, Tarih Fakültesi, Felsefe Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Gazetecilik ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi, Pedagoji Fakültesi, İlkokul ve Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi, Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi, Fizik Fakültesi, Matematik ve Bilişim Fakültesi, Kimya Fakültesi, Biyoloji Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Öğretmen Bilgilendirme ve Geliştirme Departmanı, Dil Eğitim Departmanı, Spor, Alman Hümaniter ve Sosyal Bilimler Enstütüsü “Germanikum”, Konstantin-Kiril Filozof Eski Diller ve Kültürler Ulusal Lisesi ve Akademik L.Çakalov Ulusal Fen-Matematik Lisesi.

2006/2007 öğretim yılında Sofya Üniversitesinde 25 378 öğrenci eğitim görmüştür. Bu sayıda 17 511   (16 418 Bulgar ve 1093 yabancı) öğrenci lisans programı ve 7857 (7638 Bulgar и 219 yanacı) öğrenci yüksek lisans programı okumuştur. Doktora öğrencilerinin sayısı 832 Bulgar ve 137 yabancı olmak üzere 969’dur.
Sofya Üniversitesinde fen-matematik ve hümaniter bilimler alanındaki en iyi Bulgar uzmanlarının büyük bir kısmı çalışmaktadır. Süresiz iş sözleşmesi ile 1598 öğretmen çalışmaktadır. Bunların   2 akademik, 4 Bulgaristan Bilim Akademisi aday üyesi,192 profesör, 594 doçent, 809 yardımcı doçent, 2 başasistan, 1 öğretim görevlisi. Bu öğretmenlerin arasında 209 bilim doktoru ve 928 doktor vardır. Sofya Üniversitesinde öğretmenlerin bilimsel araştırma çalışmaları öğrenclerle yapılan eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu araştırmalar rektörlük yönetimi tarafından desteklenmektedir. Çünkü bilimsel araştırma çalışmaları üniversite öğretmeninin işinde en spesifik çalışmalardan biri olarak bu özgün karakterini korumalıdır. 2001–2005 dönemine ait bilgilere göre üniversite mensupları 3638 ulusal konferans, seminer v.s. etkinliklere ve 3579 uluslararası toplantıya katılmış, 712 monografi, 1821 kitap, bilimsel derleme yazısı ve ansiklopedi hazırlamış, 10 385 bilimsel araştırma yazısı, makale, etüt yayınlamışlardır.
Uluslararası etkinliklerin geliştirilmesi Üniversitenin küresel stratejisinde ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Bu etkinlikler vasıtasıyla bilimsel araştırmalar önemli derecede teşvik edilmekte ve eğitim süreci desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Üniversitenin çeşitli ülkelerde 80’den fazla üniversite ile sözleşmeli ilişkileri bulunmakta, yüzlerce uluslararası projeye ortaklaşa katılmakta ve bütün dünyadan birçok meslektaş ile kişisel temaslar yürütmektedir.  Kurumsal sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından onaylanıp finanse edildikten sonra 1999/2000 öğretim yılında Sofya Sv.Kliment Ohridski Üniversitesinde Socrates Programı başlatılmıştır. Sofya Üniversitesi öğrenci ve öğretmen mobilitesine katılanların sayısı ve yüksek öğretim Avrupa alanının oluşturulması bakımından önde gelmektedir.  2007 yılında Erasmus Programının imzalanması ve Bulgaristanın Avrupa Birliğine tam üye olması ile Üniversitemiz zenginleştirilmiş ve yeni eğitim olanakları sunan Hayat Boyu Öğrenme adı verilen Avrupa  programının yerine getirilmesine aktif olarak katılacaktır. 

 En fazla ilgi gören bölümler ;

 • Tıp Fakültesi İngilizce Yeni 4650 Euro yıllık
 • Avrupa Birligi İlişkileri ve Entragrasyonu  İNGİLİZCE
 • Uluslararası ilişkiler
 • İngiliz Dili Edebiyatı
 • Türkoloji
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgi Sistemleri
 • Uygulamalı Matematik
 • Matematik ve Enformasyon
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Kamu Yönetimi
 • Avrupa Birliği
 • Modern Yunan Dili
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • İtalyan Dili
 • Alman Dili
 • İngiliz Dili
 • İspanyol Dili
 • Portekiz Dili
 • Arap Dili
 • Türk Dili
 • Çin Dili
 • Kore Dili
 • Japon Dili
 • Okul öncesi Öğretmenliği
 • İlkokul Öğretmenliği
 • İlkokul ve Yabancı Dil Öğretmenliği
 • Sosyal Pedegoloji
 • Müzik
 • Hukuk
 • Tarih
 • Tarih ve Çoğrafya
 • Avrupa Tarihi
 • Ekonomi
 • İşletme
 • Gazetecilik
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kütüphanecilik
 • Fizik
 • Mühendislik Fiziği
 • Nükleer Teknolojileri
 • Fizik ve Matematik
 • Astrofizik
 • Kimya
 • Nükleer Kimya
 • Kimya ve Fizik
 • Kimya ve Enformasyon
 • Biyoloji
 • Moneküler Biyoloji
 • Biyoteknoloji
 • Biyoloji ve Kimya

 NoBölümlerHazırlıkLisansMaster


Doktora

TIP

3300 €

4650 €

 

 2

Bulgarca

3300 €

3300 €

3300 €

-3

İngilizce

3300 €

3850 €

3850 €

-