• YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
    • 0 505 656 34 51
    • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE VİZE DANIŞMANLIĞI
    • 0 505 656 34 51
    • YURTDIŞI SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
    • 0 505 656 34 51

VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ

Polonya'daki en büyük üniversitedir. 2011 yılında Avrupa sıralamasında ilk 100 üniversite içindedir ve bu sıralamadaki en yakın Türk üniversitesi ODTÜ 442. sıradadır.
Yaklaşık 66.000 öğrenci öğrenim görmektedir.
Birçok önemli tarihi binanın özellikle 19. Yüzyılda devlet tarafından kamulaştırılmasıyla bugünki halini almıştır.
Varşova Üniversitesi ana kampüsü Warşova merkezinde Krakowskie Przedmieście bölgesindedir.

Merkez bina içinde aşağıdaki departmanları barındırır:


Kazimierzowski Sarayı (Pałac Kazimierzowski) Rectörlük ve Senato Binası

Eski Kütüphane Binası (Stary BUW) - Yeni restore edilmiş Dersliklerinde bulunduğu kısım
Ana eğitim Binası (Szkoła Główna) – 1863 sonrası  biyoloji eğitim fakültesi olarak kullanılmıştır, şuanda bir kısmı arkeoloji enstitüsünün kullanımına açılmıştır.
Aana anfi salonu – (Auditorium Maximum ) Yüzlerce öğrenciyi alabilecek büyüklüktedir
Bu ana yapıda ayrıca yeni kütüphane binasıda bulunmaktadır. Yeni bina göz kamaştuırıcı bahçeler ve avlular barındırmaktadır. Bu bölümde bircok enstitü ve dersliğin girişide bulunmaktadır. (ulica Banacha) bu bölgedeki başlıca enstitülere örnek vermek gerekirse matematik ve bilgisayar bilimleri enstitüleri sayılabilir.
Varşova üniversitesi 12 binadan oluşan mega bir komplekse sahiptir.

 En Çok Öğrencisi olan Bölümler

Uygulamalı Dilbilim ve Doğu-Slav Filolojisi
Uygulamalı Sosyal Bilimler
Biyoloji
Kimya
Fizik
Ekonomik Bilimler
Eğitim
Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar
Jeoloji
Tarih
Gazetecilik ve Siyaset Bilimi
Hukuk ve Yönetim
Yönetim
Matematik
Bilişim ve Mekaniği
Modern Diller
Şarkiyat
Sosyoloji ve Felsefe
Psikoloji


Bünyesindeki  Diğer Araştırma Enstitüleri

Amerikan Araştırmaları Merkezi
İngiliz Çalışmaları Merkezi
Novae Arkeolojik Araştırma Merkezi
Çevre Araştırma Merkezi
Avrupa Merkezi
Avrupa Bölgesel ve Yerel Araştırmalar Merkezi (EUROREG)
Yabancı Dil Öğretim Merkezi
Beşeri bilimler fakültesi
Bireysel Çalışmalar Merkezi
Latin-Amerikan Araştırmaları Merkezi (CESLA)
Açık Multimedya Eğitim Merkezi
Polonya ve Doğu-Orta Avrupa'da Klasik Kültür Araştırmaları Merkezi
Bölgesel Yönetimler
Özerklik ve Yerel Kalkınma Çalışmaları Merkezi
Ağır İyon Laboratuvarı
Matematik ve Doğa Bilimleri
Bireysel Inter-öğretim Çalışmaları
Amerika Enstitüsü ve Avrupa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü - GMAPIR
Sosyal Araştırmalar Robert B.Zajonc Enstitüsü
Çevre Koruma Inter-öğretim Eğitim Programı
Davranışsal Genetik araştırma Merkezi
Matematiksel ve Sayısal Modelleme Merkezi